www.archive-pl-2014.com » PL » G » GISGDANSK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 43 . Archive date: 2014-10.

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: .. O SPÓŁCE.. WYNAJEM LOKALI.. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.. STREFA LOKATORA.. GALERIA REALIZACJI.. KONTAKT.. O Spółce /.. Status Prawny.. /.. Przedmiot Działalności.. Organy.. Struktura Własnościowa.. Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp.. z o.. o.. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Gdańska powołaną w lipcu 2006 roku.. Decyzja o powołaniu Spółki stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku, podyktowaną między innymi złym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów mieszkaniowych.. W świetle bardzo dużej ilości projektów inwestycyjnych Miasta Gdańsk, przy ograniczonej puli środków własnych, które mogą być rozdysponowane, przyjęty.. innowacyjny w skali kraju.. model finansowania zadań własnych Miasta wskazuje kierunek i tworzy podstawę dobrych praktyk w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego charakteryzujących się bardzo wysoką użytecznością i akceptowalnością społeczną.. W wyniku realizacji dwóch etapów.. Programu budowy mieszkań komunalnych,.. w latach 2008-2009 przekazano do użytkowania 312 mieszkań wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul.. Ptasiej, Platynowej i Rumla w Gdańsku o łącznej powierzchni użytkowej 14 tys.. m².. Projekt został sfinansowany ze środków własnych Spółki, a w pozostałej części ze środków zewnętrznych w postaci kredytu bankowego oraz -.. po raz pierwszy dla tego typu projektów w Polsce.. , z emisji obligacji przez Spółkę..  ...   przy ul.. Sobótki 9.. -.. Więcej informacji.. 03.. 07.. Informacja o przetargu.. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na wykonanie remontów kapitalnych 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul.. Ogarnej w Gdańsku - Nr sprawy 4/A/2014.. Termin składania ofert upływa w dniu 21.. 2014 roku o godz.. 15:00.. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.. pod nr.. 143591/2014.. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie.. http://www.. gisgdansk.. pl/bip_zamowienia.. php.. 28.. 05.. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym na Wybudowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.. Madalińskiego w Gdańsku.. Nr sprawy 2/A/2014 Termin składania ofert upływa w dniu 16.. 06.. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.. 114947.. 25.. 03.. wynajmie lokale użytkowe przy Al.. Grunwaldzkiej 140.. 04.. 12.. 2009 r.. INNOWATOR 2009.. Najlepszą Spółką Samorządową.. Copyright © 2011 www.. pl.. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Gdańska Infrastruktura Społeczna sp.. 80-247 Gdańsk, ul.. NIP: 957-094-64-05 REGON: 220270440.. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.. KRS: 0000261232 Kapitał zakładowy 62.. 227.. 000,00 PLN w całości wpłacony.. tel.. 0-58 520-80-70 fax 0-58 345-42-98 e-mail: sekretariat@gisgdansk.. pl.. Realizacja www.. scharmach..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: Wynajem lokali mieszkalnych /.. Wynajem lokali użytkowych.. Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych.. Regulamin ładu i porządku domowego.. Instrukcja użytkowania lokalu mieszkalnego.. Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy.. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych.. stanowiących własność Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp.. Lista punktów przyjmujących wnioski o dodatki mieszkaniowe i obniżki dochodowe.. Wolne lokale:.. Aktualnie Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp.. nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi.. Zamiana lokali:.. W sprawie zamiany lokali mieszkalnych prosimy o kontakt z Biurem Zamiany Mieszkań Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku.. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Zamiany Mieszkań pod adresem.. gznk.. pl/NNL/BZM/..

  Original link path: /wynajem_lokali.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: Zamówienia publiczne /.. Archiwum.. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust.. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. Aktualnie brak prowadzonych postępowań.. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. Inne postępowania..

  Original link path: /zamowienia_publiczne.php
  Open archive
 •  

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: Strefa lokatora.. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. Informacja o stanie liczników i ciepłomierzy.. Stan licznika wody/ciepłomierza.. Informację o stanie liczników wody i/lub ciepłomierza prosimy podawać dwa razy w roku według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.. Informację należy przekazać do działu Zarządzania Nieruchomościami:.. telefonicznie pod numerem 520-80-70.. faksem pod numerem 58 345-42-98 lub.. w formie mailowej na adres sekretariat@gisgdansk.. w terminie 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.. mopr.. gda.. pl/..

  Original link path: /strefa_lokatora.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: [DEBUG].. Mozilla/5.. 0 (compatible; archive-pl.. com/1.. 1; +http://archive-pl.. com/bot).. click to dismiss.. galleries.. Galeria realizacji.. back to thumbnails.. [ 10].. |.. pause slideshow..

  Original link path: /galeria.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: Informacje kontaktowe.. ul.. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk.. 0-58 520-80-70.. fax 0-58 345-42-98.. e-mail:.. sekretariat@gisgdansk.. strona internetowa:.. www.. godziny pracy:.. poniedziałek – piątek 8:00-16:00.. godziny przyjmowania interesantów:.. poniedziałek-czwartek 9:00 – 15:00..

  Original link path: /kontakt.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację ogólnie dostępną.. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.. Biuletyn Informacji Publicznej Gdańskiej Infrastruktury Społecznej, sp.. funkcjonuje w oparciu o przepisy prawne, które nakładają obowiązek na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne i dysponujące majątkiem publicznym, udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu w formie elektronicznej.. O BIP.. INFORMACJE OGÓLNE.. CO TO JEST BIP.. BIP.. MENU GŁÓWNE.. STATUS PRAWNY.. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.. ORGANY SPÓŁKI.. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA.. MAJĄTEK.. RAPORTY I WYNIKI KONTROLI.. REJESTRY I EWIDENCJE.. ZASADY FUNKCJONOWANIA.. DANE TELEADRESOWE.. LINKI..

  Original link path: /bip.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: O Spółce.. / Status Prawny /.. Gdańska Infrastruktura Społeczna działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.. Gdańska Infrastruktura Społeczna jest spółką Miasta Gdańska, która została powołana Uchwałą Nr LII/1809/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku.. Do zadań Spółki należy budowa mieszkań i budynków użyteczności publicznej.. Decyzja o powołaniu Spółki – Gdańska Infrastruktura Społeczna stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku.. Uchwała Nr LII/1809/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku o powołaniu Spółki..

  Original link path: /status_prawny.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: / Przedmiot Działalności /.. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:.. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.. 20.. Z).. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.. 32.. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.. 10.. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.. B).. Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.. 1).. Posiadane kompetencje: realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej..

  Original link path: /przedmiot_dzialalnosci.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: / Organy /.. Zgromadzenie Wspólników.. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska.. Kompetencje: właścicielskie.. Rada Nadzorcza:.. Marek Szóstakowski - Przewodniczący.. Marek Ossowski - Wiceprzewodniczący.. Krzysztof Kochanowski - Sekretarz.. Kompetencje: nadzorcze i kontrolne.. Zarząd Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp.. w Gdańsku.. Prezes Zarządu.. Aleksandra Krzywosz.. (58) 520-80-70 (sekretariat).. Kompetencje: zarządzanie Spółką w imieniu właściciela i kierowanie przedsiębiorstwem Spółki..

  Original link path: /organy.php
  Open archive

 • Title: GIS sp. z o.o.
  Descriptive info: / Struktura Własnościowa.. Obecnie 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiada Gmina Miasta Gdańska.. Dokumenty:.. KRS.. NIP.. REGON..

  Original link path: /struktura_wlasnosciowa.php
  Open archive •  


  Archived pages: 43